top of page

Verkefni

Sjómennska

Sjómennska

Rannsóknir á sjómennsku eru því miður allt of fátíðar. Ég tók þátt í rannsókn, sem byggði á skoðanakönnun. Hér er skýrslan í heild sinni.

Sjálfakandi ökutæki

Sjálfakandi ökutæki

Who Is Willing to Share Their AV? Insights about Gender Differences among Seven Countries

Sjálfakandi ökutæki

Sjálfakandi ökutæki

Sjálfakandi ökutæki á Íslandi: Viðhorf almennings gagnvart nýjum ferðamáta

Nefnd um sjálfkeyrandi bíla

Nefnd um sjálfkeyrandi bíla

Þátttaka í evrópsku COST rannsóknarverkefni um sjálfkeyrandi bíla nefnt WISE-ACT. Farið er yfir framtíð þessa spennandi ferðamáta og einnig gerðar skoðanakannanir.

Fyrirhugað gatnakerfi á Kjalarnesi

Fyrirhugað gatnakerfi á Kjalarnesi

Athugaðar voru hugmyndir að nýrri vegtengingu frá Vesturlandsvegi inn á Kjalarnes að fyrirhugaðri uppbyggingu og byggð sem næði að Nesvík. Sá vegur kæmi í staðinn fyrir núverandi Brautarholtsveg, sem mun ekki anna aukinni umferð á svæðinu.

Umferðaröryggi gangandi og hjólandi

Umferðaröryggi gangandi og hjólandi

Til skoðunar var umferðaröryggi gangandi og hjólandi frá gatnamótum Kringlumýrarbrautar vestur Miklubrautar að Stakkahlíð og suður Kringlumýrarbraut suður fyrir Listabraut.

Lendingarstaðir á Íslandi

Lendingarstaðir á Íslandi

Samkvæmt þjónustusamningi milli innanríkisráðuneytis og Isavia eru lendingarstaðir á Íslandi í umsjá Isavia eru 33 árið 2016... Lendingarstöðum hefur farið fækkandi og fækkar á næstu árum verði ekkert að gert.

Ferðavenjur grunnskólabarna á landsb

Ferðavenjur grunnskólabarna á landsb

Áhersla er lögð á að kenna börnum heilbrigða lífshætti til dæmis með því að þau gangi í skólann. Í Reykjavík eru flest grunnskólahverfi afmörkuð þannig að skólabörn þurfa ekki að fara yfir umferðarþungar götur á leið sinni til hverfisskóla. Jafnframt þurfa börn í Reykjavík sjaldan að ganga lengra en 800m til grunnskóla. Rannsókn sýnir að um 84% grunnskólabarna í Reykjavík ferðast með virkum hætti... En hvernig er staðan á landsbyggðinni?

Umferðaröryggi erlendra ferðamanna

Umferðaröryggi erlendra ferðamanna

Margt bendir til að slysatíðni erlendra ferðamanna sé að aukast, enda hefur fjölgun ferðamanna verið mikil. Alvarlegustu slysunum hefur þó ekki fjölgað á árunum frá árinu 2010 þrátt fyrir mikla umferð, en það breyttist á árinu 2015, þegar samtals 16 manns biðu bana í umferðarslysum, en þar af fórust 5 erlendir og 11 innlendir.

Núllsýn

Núllsýn

Góð leið til að tryggja að umferðaröryggissjónarmið séu látin ráða við ákvarðanatöku varðandi öryggi er að hafa núllsýn til grundvallar.

Fagurfræði og list í samgöngum

Fagurfræði og list í samgöngum

Áhrif gufu frá virkjunum...

Áhrif gufu frá virkjunum...

Áhrif gufu frá virkjunum við Suðurlandsveg á umferðaröryggi. Slysahætta getur skapast af ýmsum ástæðum. Hér eru skoðuð áhrif gufu á hálkumyndun.

Umferðaröryggisáætlun fyrir Garðabæ

Umferðaröryggisáætlun fyrir Garðabæ

Markmið umferðaröryggisáætlanar Garðabæjar er að auka umferðaröryggi i sveitarfélaginu. Til að það sé hægt þarf vinna úr upplýsingum um umferð og umferðarslys.

innanlandsflug

innanlandsflug

Til að stuðla markvissari ákvarðanatöku um einstaka flugvelli er nauðsynlegt að skoða kerfi innanlandsflugvalla í heild.

Kostnaður vegna umferðarslysa

Kostnaður vegna umferðarslysa

Upplýsingar um kostnað sérhvers þjóðfélags vegna umferðarslysa eru gríðarlega mikilvægar til að meta áhrif aðgerða/aðgerðaleysis.

Áhrif gufu... -áfangaskýrsla

Áhrif gufu... -áfangaskýrsla

Áhrif gufu frá virkjunum við Suðurlandsveg á umferðaröryggi. Slysahætta getur skapast af ýmsum ástæðum. Hér eru skoðuð áhrif gufu á hálkumyndun.

Viðskiptavinir
bottom of page